Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i określa zasady ich przetwarzania oraz wykorzystania plików cookies. Poprzez korzystanie ze strony oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksandra Paluszkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zdalnie Personalnie – zdalne wsparcie dla firm – Aleksandra Paluszkiewicz, Skokówka ul. Ogrodnicza 14, 22-400 Zamość, NIP 9222304709, REGON 388872328.

Przekazanie danych osobowych

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego oraz formularza komentarzy. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Dane osobowe mogą być przetwarzane w przypadkach, w których Administrator jest osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe są gromadzone i przechowywane z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:

 1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Prawo do poprawienia swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli uprzednio zgoda ta została wyrażona.
 4. Prawo do przeniesienia lub usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) to informacje gromadzone podczas korzystania ze strony internetowej i przesyłane do komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego do otwarcia strony. Pliki te służą do zapamiętywania preferencji Użytkownika, a tym samym zapewnienia lepszej jakości świadczonych usług, poprzez poprawianie wyników wyszukiwania i zwiększenie trafności wyświetlanych informacji dzięki anonimowemu śledzeniu preferencji Użytkownika. Dane mogą być również zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej wyświetlona zostaje informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce Użytkownika. Może to jednak spowodować trudności w korzystaniu ze strony.

Istniejące pliki cookies mogą zostać usunięte z urządzenia przez Użytkownika, dzięki skorzystaniu z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

Odbiorcy danych osobowych

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora. Mogą to być np.

 • hostingodawca, LH.PL – ul. Pamiątkowa 2/56 w Poznaniu 61-512, NIP: 7831711517, 
 • biuro rachunkowe, Biuro Rachunkowe “OPTIMUM” Ryszard Psiuk – ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, NIP: 9223057059
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne (Google Analytics, piksel Facebook).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez strony, do których mogą zostać umieszczone linki odsyłające. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.

Cel wykorzystania danych

Dane Użytkownika są wykorzystywane przez Administratora w celu:

 1. Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji i zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej.
 2. Monitorowania stanu sesji, analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej.
 3. Realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej.
 4. W celach statystycznych i marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies Użytkownik może kierować na adres: kontakt@zdalniepersonalnie.pl